خدمات ورا وب

تست

 

همکاری با ورا وب

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

شماره تماس وارد شده باید به نام صاحب پنل باشد
تاریخ تولد*
آدرس محل سکونت*
آدرس شما فقط جهت درج در پرونده و مستندات استفاده میشود و فاقد ارزش دیگری میباشد
توانایی های خود را بنویسید*
1
2
3
 
توانایی های خود را در این قسمت بنویسید , حداکثر 6 مورد
فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : pdf, word, حداکثر اندازه فایل: 100 MB, حداکثر تعداد فایل: 3.
    حداکثر اندازه فایل: 100 MB.
    جهت تایید هویت شما این اقدام لازم است اگر اکنون این بخش را تکمیل ننمایید , باید به صورت حضوری یا وبینار هویت شما تایید شود تا دسترسی شما به پنل باز شود.
    تایید شرایط استخدام*

     

    دلیل بازگشت وجه