خدمات ورا وب

چگونگی پرداخت هزینه طراحی سایت

بر اساس تعرفه جدیدی که از سوی دفتر مرکزی ورا وب به تمامی شعب ورا وب ارسال شده است، چگونگی پرداخت هزینه طراحی سایت، به شرح زیر میباشد.

  1. اگر مبلغ قرارداد، کمتر از 3 میلیون تومان باشد، 100% هزینه، در ابتدای کار و پس از امضای قرارداد، قابل پرداخت می‌باشد.
  2. در صورتی که مبلغ قرارداد شما کمتر از 10 میلیون تومان باشد، مبلغ قرارداد در 2 مرحله قابل پرداخت می‌باشد.
    مرحله اول پس از امضای قرارداد و مرحله دوم 24 ساعت پیش از اتمام قرارداد.
  3. در صورتی که مبلغ قرارداد شما بیش از 10 میلیون تومان باشد، بر اساس توافق بین پرداخت کننده و مجری طرح، می‌توان در 3 یا 4 مرحله پرداخت انجام شود که باید حداقل 35% از کل هزینه قرارداد در اول کار و حداکثر 20% از کل مبلغ قرارداد در انتهای کار باید پرداخت شود و 45% باقی مانده به صورت کاملا توافقی در 1 یا 2 مرحله در مدت زمان طراحی قابل پرداخت می‌باشد.

تذکرات*

  • پس از امضای قرارداد، حداکثر بايد تا 24 ساعت پس از امضای قرارداد مرحله اول، پرداخت شود و در صورت تاخیر در پرداخت، در صورت گران تر شدن پلن انتخابی، مابه التفاوت از پرداخت کننده دریافت می‌شود.
  • مرحله آخر پرداخت، باید حداکثر تا 24 ساعت پیش از تحویل سایت پرداخت شود و تسویه کامل صورت گیرد. درصورت تاخیر در پرداخت، مجری طرح می‌تواند، اطلاعات سایت را دیر تر از موعد مقرر تحویل دهد و مجاز به جریمه پرداخت کننده طبق قوانین و شرایط استفاده از ورا وب است.
  • درصورتی که قرارداد شما به صورتی است که پرداخت در 3 یا 4 مرحله انجام می‌شود، مرحله 2 و 3 پرداخت باید در زمان مشخص شده در قرارداد انجام شود و در صورت تاخیر، پرداخت کننده طبق قوانین و شرایط استفاده ورا وب، جریمه خواهد شد.
  • طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تمامی اطلاعات مشت یان ورا وب، نزد وبسایت ورا وب محفوظ است و ورا وب هیچگونه حقی در قبال استفاده از اطلاعات شخصی مشتریان خود ندارند.